Làm đẹp đến nắp

  •  Tháng Tư 10, 2020


Làm đẹp đến nắp

Người Nhật rất sáng tạo và chi tiết đến nỗi ngay cả trong máng xối bạn cũng sẽ tìm thấy những tác phẩm nghệ thuật thực sự.

Nhìn vào thiết kế của các nắp hố ga này, thật là tối đa. Một nhóm trên Flickr được dành riêng để thu thập hình ảnh của những người đẹp này và một số chúng tôi đã mang đến đây:

4


01

5

3

Nếu bạn muốn biết nhiều hơn về vũ trụ nắp hố ga ở Nhật Bản, hãy xem cuốn sách này tại đây.

44 MẸO TUYỆT VỜI GIÚP NHÀ CỦA BẠN SẠCH SẼ VÀ NGĂN NẮP (Tháng Tư 2020)


Đề XuấT