Đừng chơi với thức ăn!

  •  Tháng BảY 14, 2020


Đừng chơi với thức ăn!

Có vẻ như nghệ sĩ Takayo Kiyota đã không suy nghĩ nhiều về lời khuyên của người mẹ già này. Hoặc bạn sẽ thấy rằng ở Nhật Bản câu nói này không tồn tại.

Thực tế là Takayo đã đổi mới bằng cách sử dụng kỹ thuật làm cuộn sushi để thể hiện nghệ thuật của mình. Anh ta phân phối các thành phần và chuẩn bị sushi đã tưởng tượng ra thiết kế sẽ xuất hiện sau khi cắt.

Và kết quả là đây:


12

mèo

nhân sư

Nó chỉ là tốt để xem hoặc nó là tốt để ăn quá? Xem thêm hình ảnh trên Facebook của nghệ sĩ.

Phim Ngắn: Đừng chơi Trốn Tìm với Bóng của Chính Mình vào lúc 12 giờ Khuya (Tháng BảY 2020)


Đề XuấT