Twitter tốt

Twitter tốt
  •  Tháng Tư 7, 2020


Một dịch vụ Twitter mới đã được ra mắt gửi tin nhắn khẩn cấp từ cảnh sát, cứu hỏa và phòng thủ dân sự. Cùng với các tin tức và tin đồn có sẵn trong thời gian thực, dịch vụ thiết lập một chức năng xã hội của internet.

Phạm vi báo động là rất quan trọng để cứu số lượng người lớn nhất trong trường hợp thiên tai. Với Twitter Alert, các cơ quan chính phủ có thể huy động đám đông trong thời gian thực và cứu nhiều mạng sống.

Các bài đăng trên Twitter Alert xuất hiện nổi bật, được gắn cờ chuông màu cam bên cạnh, để mọi người có thể phân biệt với luồng thông tin thông thường. Dịch vụ này cũng bao gồm tin nhắn SMS cho những người đăng ký số điện thoại di động của họ. Dịch vụ này được sử dụng để cảnh báo người dân ở Nhật Bản sau thảm họa sóng thần vào năm 2011. Ban đầu, dịch vụ này có sẵn ở Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc, với kế hoạch mở rộng.

Xe Twitter leopad 2.0 đồ khủng giá tốt nhất (Tháng Tư 2020)


Đề XuấT