Thiền là thể dục

  •  Tháng Tám 14, 2020


Là thiền làm việc ra? Một chương trình thiền và giảm căng thẳng có thể khiến mọi người di chuyển nhiều hơn. Và từ bỏ lối sống ít vận động.

Đọc thêm:

Mind Detox - Để tập trung, hãy luyện tập bài tập tinh thần này.
Mang lại sự tập trung - Thiền tập trung và hoàn thành công việc

Chúng ta biết rằng thiền giúp cải thiện sự chú ý, trí nhớ và trí tuệ cảm xúc.


Và nó cũng có thể giúp bạn di chuyển xung quanh.

Vì vậy, một nghiên cứu từ Đại học bang Iowa (Hoa Kỳ).

Đó là một thử nghiệm với các tình nguyện viên.


Họ được chia thành ba nhóm.

Người ta hình dung một chương trình giảm căng thẳng dựa trên chánh niệm.

Chánh niệm là một kỹ thuật chú ý nhằm mục đích nhận thức đầy đủ về những gì đang xảy ra trong hiện tại.


Những người trong nhóm này đã dành hai tiếng rưỡi mỗi tuần trong lớp để học cách nhận thức.

Họ cũng thực hành kéo dài và chuyển động có ý thức.

Cũng như các bài tập thở được đưa vào cuộc sống hàng ngày.

Nhóm thứ hai đã tập thể dục aerobic.

Có những buổi hàng tuần trong hai tiếng rưỡi, thực hiện các động tác.

Và cũng thảo luận về các chiến lược để thay đổi hành vi.

Một giờ của mỗi lớp được dành cho một hoạt động nhóm, chẳng hạn như đi bộ hoặc chạy.

Cả hai nhóm được khuyến khích thực hiện các hoạt động của họ ở nhà trong 20 đến 45 phút mỗi ngày.

Nhóm thứ ba, vẫn không hoạt động, làm việc như một sự kiểm soát.

Tất cả đều có hiệu suất, hoạt động thể chất nói chung và thời gian nghỉ ngơi được đánh giá.

Kỳ vọng là các thành viên của nhóm tập thể dục sẽ phù hợp hơn.

Không hẳn.

Do đó, những người được chỉ định cho cả hai can thiệp đều tích cực hơn như nhau.

Điều này so với những người trong nhóm kiểm soát.

"Nhìn thấy một hiệu ứng tương tự đối với cả hoạt động thể chất và cách người ta nghĩ hoặc nhận thức thế giới là hoàn toàn bất ngờ."

Lời giải thích là từ một trong những tác giả của nghiên cứu, Tiến sĩ Jacob Meyer.

Giúp người lớn đáp ứng gánh nặng này có thể kéo dài tuổi thọ thêm hai năm.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y học & Khoa học trong Thể thao & Tập thể dục.

Hướng Dẫn 30 Phút Ngồi Thiền Mỗi Ngày (Tháng Tám 2020)


Đề XuấT