Hoạt động thể chất giúp tự kiểm soát

  •  Tháng BảY 9, 2020


Hoạt động thể chất giúp tự kiểm soát

Chống lại cám dỗ calo là dễ dàng: tất cả chỉ cần tự kiểm soát. Bạn có thấy khó khăn không? Hoạt động thể chất có thể giúp đỡ. Và bạn không cần phải chạy marathon vì điều đó!

Tập luyện nhanh và sau đó não của bạn nhận thêm một lượng oxy trong khu vực chịu trách nhiệm tự kiểm soát và khả năng lập kế hoạch của bạn. Bằng cách này, bạn cảm thấy không thích ăn uống và không đi ra ngoài.

Hãy thử: Hãy thực hiện một phiên 10 đến 40 phút và sau đó xem cách nó hoạt động khi quyết định giữa một món salad và một miếng bánh pizza.

Cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động công chứng để tránh hệ lụy xấu (Tháng BảY 2020)


Đề XuấT