Thùng rác chạy sau thùng rác

  •  Tháng BảY 8, 2020


Thùng rác chạy sau thùng rác

Tiến bộ công nghệ làm chúng ta ngạc nhiên mỗi ngày, nhưng một số dường như là sản phẩm khoa học viễn tưởng. Trong số đó là sáng tạo mới nhất của Nhật Bản: một thùng rác chạy sau thùng rác.

Cái gọi là Phát minh Thùng rác Thông minh, hoặc dịch trực tiếp, Expert Garbage Can, đi sau thùng rác khi được ném cạnh nó. Một cảm biến được gắn ở dưới cùng của hộp có thể gửi thông tin đến máy tính tính toán nơi đối tượng sẽ rơi và gửi lệnh đến thùng rác. Đơn giản như thế.

Kỳ vọng là nguyên mẫu có thể được bán trên thị trường trong vòng một năm. Có lẽ điều này sẽ mang lại giải pháp cho các vấn đề làm sạch đường phố nghiêm trọng tại các thành phố của Brazil.

Nhặt Được BOM TNT Trong Thùng Rác ( Nổ Gãy Tay ) (Tháng BảY 2020)


Đề XuấT