Bạn là tất cả!

  •  Tháng BảY 8, 2020


Bạn là tất cả!

Đôi khi chúng ta rất tàn nhẫn với sự xuất hiện của chính mình. Và cũng về cách chúng ta đóng vai trò là những người mẹ. Cần một kích thích? Dừng lại trong ba phút để xem video này.

Và rồi dừng lại để suy nghĩ. Bởi vì trong mắt người khác, bạn không làm việc quá tệ. Nói thật, hoàn toàn ngược lại! Biết rằng những nỗ lực của bạn thực sự được ghi nhận. Để hiểu, hãy xem video này, được đăng bởi trang web Tiềm năng mang thai.

Trong đó, một số phụ nữ được yêu cầu mô tả mình là mẹ. Vài ngày sau họ quay lại để xem những gì con cái họ nói về họ. Xem kết quả - thú vị và đẹp!

Đối với tôi, mặc dù tôi nói về nó rất nhiều ở đây, quan trọng hơn thể dục là thái độ. Phần còn lại, chúng tôi lấy lời bài hát!

Tình bạn là tất cả (Tháng BảY 2020)


Đề XuấT